XÁC NHẬN THÀNH CÔNG

Chúc mừng bạn đã trở thành cộng tác viên phát triển cộng đồng MMO Assassin!

Từ nay trở đi, họ và tên đủ của bạn chính là mã đơn hàng riêng biệt của bạn!

Khi bạn bè bạn mua website, nhập đúng họ và tên của bạn trong phần giới thiệu. Sau khi check trong 24h, bạn sẽ nhận được ngay thông báo số dư vào thẳng tin nhắn facebook của bạn qua đội nhóm của mình!

Khi gần đến ngày thanh toán, đội nhóm của mình sẽ liên lạc với bạn sớm để chuyển tiền cho bạn! Có gì thắc mắc hãy ip facebook của mình bạn nhé!