Nguyễn Văn Dương

Những kết quả mà em đã và đang đạt được đã bắt đầu chứng minh những nỗ lực, ý chí và quyết tâm…và anh tin sẽ còn cao hơn thế nữa! Cảm ơn em đã làm thôi thúc thêm nhiệt huyết và khát khao trong bản thân anh, sẽ tiếp tục thu hút thêm và đồng hành để học hỏi những người tuyệt vời như em – Nguyễn Quang Linh!