Nguyễn Anh Ngọc

Quang Linh, em ấy trẻ và quá giỏi! áp dụng chiến lược “cho đi càng nhiều – nhận lại càng nhiều” và chỉ sau 3 tháng Quang Linh đã có mức thu nhập mơ ước với kỉ lục  5000$ trong 10 ngày bắt đầu lúc cậu ấy chỉ 19 tuổi. Em ấy vừa có sự kiên trì, vừa có sự quyết tâm và quan trọng hơn là em ấy rất đam mê với công việc tạo thu nhập trên internet. Chắc chắn em ấy sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai sau này