Thanh Huyền

Anh Nguyễn Quang Linh là một người bạn, người thầy tận tình, anh giúp đỡ, Anh ấy cho đi rất tận tình từ tư duy đến phong cách sống hay kĩ năng chuyên môn về tạo thu nhập trên internet . Anh ấy là một thuyền trưởng, một chuyên gia internet marketing mà chúng tôi vô cùng yêu thích. Cảm ơn Anh vì đã trao đi những tri thức vô giá tới chúng em như vậy!