PHÁT TRIỂN VỚI LINH

Chuyên mục Phát triển với Linh là nơi tôi đăng lên những tiếng nói của mình!

Mục đích chính là để kể lại những quãng đường tôi giúp đỡ mọi người phát triển, có những câu chuyện, những vấn đề mà nhiều người gặp mắc đi, mắc lại!

Tôi làm chuyên mục này để viết lại những khoảnh khắc đó, biết đâu sẽ thay đổi cuộc đời ai đó, cũng gặp trường hợp như vậy!

Đồng thời, đây cũng là nơi tôi lưu những bài viết tâm huyết của mình trên facebook sang website, phòng khi facebook có vấn đề, vì website là nền tảng của mình, còn facebook là của người ta!

Còn quá nhiều nội dung đặc sắc của tôi đã làm thay đổi rất nhiều người, tôi sẽ nỗ lực đăng chúng dần dần lên đây!

Hì, oki, hãy cùng tận hưởng chuyên mục này bạn nhé!